832 Shizuku


 

Shizuku сорт розы

Shizuku сорт розы

832 Shizuku

S, Kunieda, 2019

Шраб высотой до 80 см. Средний аромат, постоянное цветение.